.:: Fen Edebiyat Fakültesi, Melikşah Üniversitesi ::.
 Fen Edebiyat Fakültesinin amacı, temel ve sosyal bilimlerde başarılı olmayı amaçlayan yetenekli gençlere araştırmacı düşüncenin hâkim olduğu bir eğitim ortamı sağlamak; klasik ezbercilikten arınmış, sorgulayıcı, alanlarında uzmanlaşmış bireyleri yetiştirecek modern bir eğitim vermek; diğer fakülte öğrencilerinin dil, edebiyat, kültür ve matematik alanında bilgilenmelerine ve dünyaya bakış açılarının zenginleşmesine katkıda bulunmaktır.


Fakültede halen İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ile Psikoloji olmak üzere lisans diploması veren üç bölüm mevcuttur. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne ise yakın gelecekte öğrenci alımı gerçekleşecektir.. Fakültemiz, üniversitemizin diğer fakültelerinin matematik, kültür, dil ve edebiyat gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu servis derslerini de vermektedir.


Ayrıca, disiplinler arası çalışmaları desteklemek üzere, not ortalaması yüksek olan lisans öğrencilerine iki ana dalda eğitim görmelerini sağlayan çift anadal ve yandal programları sunulmaktadır. Çift anadal yapan öğrenciler kendi bölümlerinden alacakları diplomaya ek olarak ikinci bir diploma almaya hak kazanırlar. Yandal yapan öğrencilerimiz ise diplomalarına ek olarak yandal belgesi alırlar.

Matematik bölümünde dersler en az yüzde otuz oranında İngilizce olarak verilmektedir, Psikoloji bölümünde bazı branş dersleri anadili  İngilizce olan Öğretim Elemanlarınca İngilizce olarak verilmektedir, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde ise tamamen İngilizce verilmektedir. Bilginin hızla yenilendiği, ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkilerin sıklaştığı bir dünyada, başkaları ile iletişim ve uzmanlık alanında gelişim için en az bir yabancı dil bilmenin önemi büyüktür. Bu nedenle öğrencilerimizin iyi bir yabancı dil seviyesine sahip olması için bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir.

Fakültemizde eğitim öğretim düzeyini yüksek tutmak ve daha iyi hizmet sunmak üzere bölümlerimizde Bologna süreci kriterlerine uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımız 5 dir. Fakültemizde çalışan öğretim elemanları, kendi alanlarındaki çalışmalarıyla seçkin bir konuma gelmiş bilim insanlarıdır. Nitelikli öğrenci sayımızı artırabilmek amacıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Matematik bölümlerine sadece burslu öğrenci alınmaktadır.

Fakültemiz iyi donanımlı, üstün nitelikli ve alanında iyi yetişmiş mezunlar verebilmek amacıyla yabancı ülke yükseköğretim kurumları ile eğitim ve öğretim alanında ikili işbirliği anlaşmaları yapmakta ve bu kapsamda çeşitli Avrupa Üniversiteleri ile Erasmus öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı uygulamaktadır.


İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Matematik Bölümü
Psikoloji Bölümü
Sosyal Yaşam
Kulüp ve Topluluklar
Barınma
Sağlık
Güvenlik
Tarihçe
Dekanın Mesajı
Akademik Takvim
Öğrenci Bilgi Sistemi
Personel Bilgi Sİstemi
Melikşah MUES
Webmail
Öğrenci Webmail
Milli Eğitim Bakanlığı
Yükseköğretim Kurulu
Tübitak
Fedek
© 2011 Melikşah Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi,Talas-Kayseri